top of page

Informatie

Hier zijn een paar manieren om het probleem op te lossen.


Zacht video-/audio-materiaal

Het is mogelijk dat het video- of audio-bestand een laag volume van zichzelf heeft. Controleer dit met een ander bestand of een YouTube-video. Indien dit het geval is, kan het volume naar hoger dan 100% gezet worden als het bestand met VLC geopend kan worden.


De volume van de PC/laptop staat zacht

Naast de volume-knop van het bedieningspaneel heeft de PC of je eigen laptop of apparaat ook volume-instellingen. Zorg ervoor dat deze op 100% staat (of op een volume dat het geluid wel goed te verstaan is). Dit kan in Windows als volgt:

  1.  Klik op het Volume-icoon rechtsonder het scherm in de taakbalk

  2. Verplaats de schuifelaar naar 100% (of ander acceptabel niveau)


Helpen deze opties niet? Neem dan contact op met het telefoonnummer hieronder en wij sturen een medewerker naar je toe.

Het volume van de ruimte is zacht

Veelgestelde vraag
bottom of page