top of page

Het volume van de ruimte is zacht

Veel gestelde vraag

Frequently asked question

Hier zijn een paar manieren om het probleem op te lossen.


Zacht video-/audio-materiaal

Het is mogelijk dat het video- of audio-bestand een laag volume van zichzelf heeft. Controleer dit met een ander bestand of een YouTube-video. Indien dit het geval is, kan het volume naar hoger dan 100% gezet worden als het bestand met VLC geopend kan worden.


De volume van de PC/laptop staat zacht

Naast de volume-knop van het bedieningspaneel heeft de PC of je eigen laptop of apparaat ook volume-instellingen. Zorg ervoor dat deze op 100% staat (of op een volume dat het geluid wel goed te verstaan is). Dit kan in Windows als volgt:

  1.  Klik op het Volume-icoon rechtsonder het scherm in de taakbalk

  2. Verplaats de schuifelaar naar 100% (of ander acceptabel niveau)


Helpen deze opties niet? Neem dan contact op met het telefoonnummer hieronder en wij sturen een medewerker naar je toe.

bottom of page